Bir seküler ‘afyon’ olarak Acun ve Survivor

  Tayfun Atay    Cumhıuriyet

Acun, AKP patentli “Yeni Türkiye”nin laik/seküler bir yaşam çizgisinden tümüyle kopmadığı algısını özellikle sade vatandaş nezdinde besleyen bir aktör ve de faktör…
Daha önce defalarca değindik; popüler kültür, doğası gereği sekülerdir.
O yüzden “seküler bir yaşam çığlığı” olarak AKP’ye karşı patlayan Gezi olaylarında başı çeken unsurlardan biri, popüler kültür dünyası ve onun içinden figürlerdi.
AKP iktidarı, o süreçte popüler kültür karşısındaki zafiyetini fark etti. Ama popüler kültürü yok edemeyeceği için de fethetmek zorundaydı.
Bu süreçte, yukarıda vurguladığımız üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile derin bir kişisel muhabbet içinde olduğu bilinen Acun Ilıcalı’nın farklı iki dünya arasında “arabulucu” rol üstlenmekte olduğunu ileri sürmek çok yanlış olmaz.
TV 8’in, “O Ses Türkiye”nin, Survivor’un bu memlekette hâlihazırda en önemli işlevi bu diye düşünmek de mümkün.
Denilebilir ki Acun, popüler kültür alanına bu iktidarın bayrağını dikecek bir “Ulubatlı Hasan”dır.
    
Evet, laiklik bağlamında o, “halkın afyonu”dur!..
Lise müfredatından evrim teorisini çıkardılar diye canınız mı sıkkın?
Akşam bir doz Survivor alınız!..
Anaokuluna giden kızınız dinbaz telkine maruz kalıp kapanmaya mı özendiriliyor?
Akşam bir doz Survivor alınız!..
    
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/666172/Bir_sekuler__afyon__olarak_Acun_ve_Survivor.html 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...