Piyasa Serbest, Rejim Öfkeli...              
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 19 Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.
Madde 30  Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye, burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf
                 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...