"Bu Ne Ayak!" Kitaplığı

  12 Eylül Darbesi’nin Ekonomi Ayağı
  Bulundu… 

  Bu Kitapların arasında:  

01- Soygun, Hayali İhracatın Boyutları: Bilal Çetin 1988
02- Kırk Haramiler, Türkiye’de Holdingler: Mustafa Sönmez 1988
03- Politik Yozlaşma ve Kleptokrasi:  Coşkun Can Aktan 1992
04- Yaşlanan İnsanlık Gençleşen Kapitalizm, Şükrü Argın: Osman Akınay 2009
05- Uçuran Holding: Doğan akın 1995
06- Golaballeş(tir)me Terörü: Kadir Cangizbay 2003
07- Nesneler Sistemi: Jean Baudrillard 2003
08- Markaların Kara Kitabı: Klaus Werner 2003
09- Tüketim Kültürü: Yavuz Odabaşı 1999
10- Siber Marx:  Nick Dyerwitheford  2004
11- Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına: Fikret Başkaya 2015
12- Sosyalizmin Öncülerinden Robert Owen:  Rona Aybay 1970
13- Darbelerin Ekonomisi:   Mehmet Altan 1990
14- 12 Eylül Özal Ekonomisinin Perde Arkası: Emin Çölaşan 1984
15Kemal Derviş: Sefa Kaplan 2001
16- Vehbi Koç 1961-1976:  Can Dündar 2008
17- Sağlığın Gaspı:  Ivan Illich 1995
18- Özal Ekonıomisi ve İşçi Hakları:  Mustafa sönmez 1984
19- IMF ve Dünya Bankası’na Karşı 10 Neden:  Kevin Danaher  2005
20- Dışa Açılan Türkiye kapitalizmi: Mustafa Sönmez 1992
21- Allande Anlatıyor: Regis Derbay 1973
22- Diskomünizm : Refik Sönmezsoy 1978
23- Sömürgecilik Emperyalizm Küreselleşme:Fikret Başkaya 1995
24 -Kumarhane Kapitalizmi: Alpaslan Işıklı 2002
25- Özelleştirme Kimin Çıkarına: Brendon Martin 1995
26- Beyaz Ahtopot-Türkiye’de Narko-Dolar Savaşları: Hakan İnce 2002
27- Turgut Özal Dosyası:  Bülent Habora 1988
28- Bir Prensin Hisseli Hikayesi: Rıdvan akar-Jale Özgentürk 1994
29- Paranın Satın alabileceği En İyi Demokrasi: Greg Palast 2003
30- Neoliberalizm ve Baskı Aygıtının Dönüşümü: Evren Haspolat 2012
31- Türkiye’de Kentsel Rant: Menaf Turan 2009
32- Kamusal İnsanın Çöküşü: Richard Sennett   2006
33- Globalleşme Tuzağı: Hans Peter Martin-Harald Schumann 1997
34- Egemen Devlet ITT:  Anthony Sampson 1974
35- Gülme Sırası Bizde: Ebru Deniz Ozan 2014
36- 12 Eylül ve Ekonomi Politikaları:  Meltem Tekerek 2013
37- Marksizmin Temel Kavramları  Hüsnü Aksoy 1992
38- IMF Kıskacında Türkiye  1946-1980 Yalçın Doğan
39- Susurluk Çarkı: Ali Kırca 1998
40- Kapitalizm Nasıl İşler?: Pierre Jalée 1987
41- Sınıf Nedir?: Kitle yayınları 1975
42- Piyasa İslamı: Patrick Haenni 2011
43- Tepeden Tırnağa Yolsuzluk: Nedim Şener 2001
44- Dünyanın Yeni Sahipleri: Jean Ziegler 2004
45- Şefik Hüsnü: Sosyalizm Yayınları 1993
46- Ekonomik Sorunlarımız: Hilmi Özgen 1969
47- Küreselleşmenin Karanlık Bilançosu: Fikret Başkaya 2000
48- Borçlandırılmış İnsanın İmali: Maurizzio Lzzarato 2004
49- Özelleştirme Kimin Çıkarına: Brendan Martin 1995
50- Sermayenin Mekanları: David Harvey 2001
51- Uluslararası Şirketler:  Nuri Yıldırım 1979
52- 88’ Petrol-İş Yıllığı 
53- Hadi Bunu Küreselleştirin: Kevin Danaher-Roger Burbach 2002
54- Kapitalizm Dün Bugün:  Maurice Dobb 1965
55- 12 Mart Döneminde Dışa Bağımlı Tekelleşme: Ahmet Aker 1975
Eski baskılı kitaplara ulaşmak için: 
Simurg Kitap, Nadir Kitap, GittiGidiyor, SergiOdası
 23 Eylül - 17 Ekim 2015  
SergiOdası: Soğuksu
Terakki Mahallesi - Zonguldak
 www.67sergi.blogspot.com
                  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...